Āraišu ezerpils fonds Āraišu arheoloģiskā kompleksa zinātniskās izpētes un rekonstrukcijas celtniecības veicināšanai un atbalstam ir atklātais sabiedriskais fonds, kura mērķis ir veicināt latviešu tautas kultūrvēsturiskā mantojuma – Āraišu arheoloģiskā kompleksa saglabāšanu, vēsturisko izzināšanu un popularizēšanu. Āraišu ezerpils fonds dibināts 1993.g.

Fonda valdes sastāvs:

Jānis Apals

Zigrīda Apala

Vija Caune

Jānis Driba

Andris Tomašūns.

Revidente – Maija Kravinska.

Fonda valdes priekšsēdētājs un darbu zinātniskais vadītājs – Jānis Apals, Dr. hist., Dr h.c.

Izpilddirektore – Anda Vilka

Uz līguma pamata ar Valsts kultūras un pieminekļu aizsardzības inspekciju kā Āraišu ezerpils un tās aizsardzības zonas (12,67 ha) valdītāju, fonds organizē un vada 9.-10.gs. dzīvesvietas – Āraišu ezerpils rekonstrukcijas un celtniecības turpināšanu, teritorijas apsaimniekošanu un arheoloģiskā brīvdabas muzeja veidošanu.

Fonda adrese: Meistaru iela 10 - 521, Rīga LV - 1010