Āraišu ezerpils – 9.gs. dzīvesvietas brīvdabas rek

Āraišu ezerpils – 9.gs. dzīvesvietas brīvdabas rekonstrukcijas iekštelpu ekspozīcija

1.06.-15.12. 2002.g.

 

Pamatojoties uz 1985.g. izstrādātā projekta pamata ir izveidota ezerpils 102. dzīvojamās ēkas – 9..gs. rotkaļa darbnīcas iekštelpas interjera rekontrukcija. Līdz ar jau veikto Āraišu ezerpils ēku rekonstrukciju tā ir lielākā apskatāmā senākās vēstures vides rekonstrukcija Latvijas muzejos.

Mērķis:

·        parādīt apmeklētājiem viegli saprotamā formā, ka no arheoloģiskajos izrakumos iegūtā materiāla ir iespējams nevien rekonstruēt ēkas, bet arī iegūt liecības par to, kā ezerpilī 9. gs. ēkas bijušas iekārtotas, kādi priekšmeti lietoti, ar ko nodarbojušies ezerpils iedzīvotāji;

·        lauzt sabiedrībā pastāvošos stereotipus par 9.gs. seno latga\lu kopienu kā primitīvu sabiedrību;

·        akcentēt Āraišu ezerpils un tajā iegūtā materiāla unikalitāti un zinātnisko nozīmību;

·        ļaut apmeklētājiem apjaust, kā iegūstamās arheoloģiskās liecības pat tajos pieminekļos, kuri ir labi saglabājušies, ir ierobežotas un pilnībā senvēsturiskā vide šodien vairs nav rekonstruējama;

·        padarīt ezerpils rekonstrukciju apmeklētājiem saistošāku, rosināt intereses un izpratnes palielināšanos sabiedrībā par Latvijas senāko vēsturi.

Muzeji sabiedrībai – multikulturālu muzeju tīkla i

Muzeji sabiedrībai – multikulturālu muzeju tīkla izveide Vidzemē I

2003.g.dec.- 2004.g.sept.

 

ES programma “Kultūra 2000” projekts ”DELPHI”

ES programma “Kultūra 2000” projekts ”DELPHI”

2004.g. jūn. - 2005.g. maijs

2003.g. Āraišu ezerpils fonds kopā ar Unteruldingenas muzeju Vācijā , Arheona muzeju Holandē un Barselonas universitāti Spānijā sagatavoja projektu “DELPHI” iesniegšanai ES programmā “Kultūra 2000”. Projekta mērķis un aktivitātes ir vērsti uz Eiropas brīvdabas arheoloģisko muzeju iekļaušanu aktīvākā tūrisma apritē, sabiedrībai pieejamās informācijas apjoma un kvalitātes uzlabošanu. 2004.g. maijā projekts tika apstiprināts finansēšanai.

Minētā projekta ietvaros, Āraišu ezerpilī tiks:

·        rekonstruēta Bronzas laikmeta ēka;

·        izveidoti jauni informācijas punkti (“laika salas”) par Akmens, Bronzas, Dzelzs laikmetu un Viduslaikiem;

·        sagatavota jauna, bagātīgi ilustrēta brošūra par Āraišu ezerpili un CD, izmantojot modernās tehnoloģijas;

·        uzlabota brīvdabas ekspozīcija u.c.

 

Muzeji sabiedrībai – multikulturālu muzeju tīkla i

Muzeji sabiedrībai – multikulturālu muzeju tīkla izveide Vidzemē II