« Atpakaļ

Āraišu ezerpils – 9.gs. dzīvesvietas brīvdabas rek

Āraišu ezerpils – 9.gs. dzīvesvietas brīvdabas rekonstrukcijas iekštelpu ekspozīcija

1.06.-15.12. 2002.g.

 

Pamatojoties uz 1985.g. izstrādātā projekta pamata ir izveidota ezerpils 102. dzīvojamās ēkas – 9..gs. rotkaļa darbnīcas iekštelpas interjera rekontrukcija. Līdz ar jau veikto Āraišu ezerpils ēku rekonstrukciju tā ir lielākā apskatāmā senākās vēstures vides rekonstrukcija Latvijas muzejos.

Mērķis:

·        parādīt apmeklētājiem viegli saprotamā formā, ka no arheoloģiskajos izrakumos iegūtā materiāla ir iespējams nevien rekonstruēt ēkas, bet arī iegūt liecības par to, kā ezerpilī 9. gs. ēkas bijušas iekārtotas, kādi priekšmeti lietoti, ar ko nodarbojušies ezerpils iedzīvotāji;

·        lauzt sabiedrībā pastāvošos stereotipus par 9.gs. seno latga\lu kopienu kā primitīvu sabiedrību;

·        akcentēt Āraišu ezerpils un tajā iegūtā materiāla unikalitāti un zinātnisko nozīmību;

·        ļaut apmeklētājiem apjaust, kā iegūstamās arheoloģiskās liecības pat tajos pieminekļos, kuri ir labi saglabājušies, ir ierobežotas un pilnībā senvēsturiskā vide šodien vairs nav rekonstruējama;

·        padarīt ezerpils rekonstrukciju apmeklētājiem saistošāku, rosināt intereses un izpratnes palielināšanos sabiedrībā par Latvijas senāko vēsturi.