Pakalpojuma veids

Apmeklētāju kategorija

Cena, Ls

Āraišu arheoloģiskā muzejparka apskate

• skolēni, studenti, pensionāri
• pieaugušie

1,00
2,00

Ekskursijas vadīšana

• latv., kr. v.
• ang., vācu v.

5,00
10,00

Muzeja bezmaksas apmeklējums:
pirmsskolas vecuma bērniem, bērnu namu audzēkņiem, invalīdiem un viņu pavadoņiem
(viena persona), LU Vēstures un filozofijas fakultātes studentiem, ekskursijas grupas

vadītājam (viena persona), Latvijas muzeju darbiniekiem, ICOM biedriem.

Izklaidējoši izglītojošie pasākumi
Muzejpedagoģiskās programmas

5,00